Copyright

Alle (nieuws) artikelen op MENS! zijn, tenzij anders vermeld, auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat niets van MENS! in zijn geheel of gedeeltelijk mag worden opgeslagen, overgenomen, verspreid of gedeeld worden zonder vooraf schriftelijk, dan wel per e-mail, toestemming van MENS!.

Artikel geheel of gedeeltelijk overnemen
Het is niet toegestaan een (nieuws)artikel in zijn geheel over te nemen van MENS!. Een gedeelte van een artikel overnemen is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

  • U dient vooraf toestemming te vragen aan MENS!. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@mens-online.nl. Vermeld daarin het artikel waar het om gaat, de reden waarom u het wilt gebruiken, in welke vorm u het wilt gebruiken, uw persoonsgegevens en de url waar u de informatie wilt plaatsen. De redactie neemt dan z.s.m. contact met u op.
  • U mag maximaal de eerste alinea van een bericht overnemen.
  • U dient een aanklikbare lees verder link te creëren onder het artikel naar het originele nieuwsartikel op MENS!

Gebruik van fotomateriaal
Het is niet toegestaan fotomateriaal gepubliceerd op MENS! over te nemen of naar te deeplinken.

Aansprakelijkheid
EMSN! wijst alle verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer informatie niet juist blijkt te zijn of tussentijds gewijzigd is door TMENS!.

Schending Auteursrecht
Ontdekt MENS! op enig ogenblik dat het copyright op artikelen van MENS! geschonden zijn zal MENS! zich het recht voorbehouden een factuur te sturen met de kosten voor het oneigenlijk gebruik van (nieuws) artikelen van MENS!.